Kempen Ramadhan D'Arab Station


Terma Dan Syarat:

 1. Kempen ini dianjurkan oleh D'Arab Station Restaurant and Catering.
 2. Makanan bagi kempen berbuka puasa ini akan disediakan oleh D'Arab Station ataupun pihak lain yang telah diberi peranan.
 3. Setiap satu set makanan bernilai RM10. Jika amaun sedekah adalah kurang daripada gandaan RM10, sedekah tersebut akan dimasukkan kedalam tabung sedekah.
 4. Jumlah sumbangan RM10 tidak termasuk admin fee yang dikenakan oleh pihak payment gateway iaitu ToyyibPay.
 5. Admin fee yang dikenakan oleh pihak payment gateway adalah sebanyak RM1 jika transaksi pembayaran dilakukan melalui FPX online transfer, ataupun 2.3% daripada nilai sumbangan jika pembayaran dilakukan melalui kad kredit/ debit. 
 6. Makanan untuk berbuka puasa akan cuba diagihkan ketika bulan Ramadhan. Walaubagaimanapun, sekiranya makanan tidak sempat diagihkan ketika bulan Ramadhan, set makanan akan diagihkan pada bulan seterusnya.
 7. Pihak kami berhak untuk menukar set makanan pada bila-bila masa jika diperlukan tanpa sebarang notis. 
 8. Pihak kami tidak menyediakan polisi pembayaran balik. Sumbangan yang anda lakukan tidak akan dikembalikan.
 9. Anda bertanggungjawab untuk menyimpan resit anda sendiri bagi tujuan penolakan cukai.
 10. Pihak kami mempunyai hak sepenuhnya untuk menukar terma dan syarat bagi kempen ini pada bila-bila masa apabila diperlukan tanpa sebarang notis.
 11. Pihak kami juga tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat sebarang masalah daripada transaksi sumbangan ini.

© Copyright 2021 D'Arab Station - All Rights Reserved